Logo Annelies Schellekens

Kop van NUON

Op een van de mooiste plekken van Amsterdam, ligt momenteel het bedrijven terrein met daarop de NUON en de waterzuivering. In opdracht van de NUON is er gekeken naar deze lokatie en de koppeling met de stad. Door het toevoegen van water en twee nieuwe bruggen komt de kavel op heldere en afleesbare wijze aan de Amstel en aan Amsterdam te liggen en ontstaat er een nieuw waterfront van formaat waar onderwijs, wonen en bedrijvigheid de sfeer gaan bepalen. Een combinatie van grote keurblokken en stevige torens maakt het gebied bijzonder eigen en stedelijk. Het project is makkelijk faseerbaar en kan in een periode van 15 jaar ontwikkeld worden. Dit project is onder TKA tot stand gekomen.

Architecten: Teun Koolhaas en Elsbeth Falk

NUON-01.jpg