IJoeverscholen Buiksloterham

Amsterdam staat voor een grote nieuwbouwopgave van tijdelijke huisvesting voor lagerescholen. Een door de gemeente zelf ontwikkeld circuliar bouwsysteem, bestaande uit houten modules van 2.9 x 9 meter zal de komende jaren ingezet worden om aan deze grote vraag te voldoen.
Deze modules vormden de basis voor het ontwerp voor de twee lagere scholen: de Baanbreker en Blijhaven. De stedenbouwkundige setting maakte de keuze voor een gebouw i.p.v. twee eenvoudig. Een groot kloek gebouw over 2 lagen aan het water, waarbij beide scholen een relatie met zowel het land als het water hebben, en in het midden het centrale hart met het gedeelde speellokaal. Zoveel mogelijk grote ramen die zicht en licht geven naar het water en het toekomstige groene sportpark. 
De losse gymzaal wordt zowel door de school als door de buurt gebruikt. De plattegronden zijn vanuit de modules flexibel en voorzien van ruimtescheidende kasten. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om ruime leerpleinen met een open relatie tot de lokalen te realiseren. Ook de buitenruimtes zijn meeontworpen. Subtiele hoogteverschillen die worden ingezet als speelaanleiding en het gebruik van circulaire materialen sluiten mooi aan op het circulaire gebouw in de circulaire wijk Buiksloterham. 

locatiePapaverweg Buiksloterham Amsterdam
opdrachtTijdelijke huisvesting 2 lagere scholen
opdrachtgeverASKO scholen en INNOORD
projectarchitectFloris Hund en Elsbeth Falk
projectmanagementPromeijer projectmnagement
adviseursBuro Loo
aannemerDe Groot Vroomshoop
fotografieHund Falk architecten en Pieter Kers Beeld
3d visualisatieStephan Koeckhoven
ontwerpaugustus 2021
statusgereed
opleveringaugustus 2022
oppervlakte2580m2 bvo