Nije Skoalle

Het project Nije Skoalle is onderdeel van de revitalisering van de wijk Bilgaard aan de noordrand van Leeuwarden. De wijk is ontworpen in de jaren ‘60 door Broek en Bakema als typische “stempelwijk”. De locatie van de voormalige Prins Mauritsschool in de centrale voorzieningenstrook bestaat uit twee schoolgebouwen en een gymzaal. De scholen blijven behouden en worden getransformeerd naar 13 grondgebonden huurappartementen met de ruimtelijke kwaliteit van de royale en lichte klaslokalen. De locatie wordt verdicht met 12 nieuwe grondgebonden koopwoningen als duo’s geschakeld. Een repeterende opzet die ruimtelijk refereert aan de omliggende stempels uit het originele plan maar de wijk juist programmatisch verrijkt met nieuwe woningtypes. De losse setting van de compacte woningblokjes geven daarbij licht en doorzicht vanuit zowel de schoolwoningen als de nieuwe woningen waarbij iedere woning ook een eigen tuin heeft. Informele paden en collectief groen sluiten aan bij de oorspronkelijke gedachten van de “open samenleving”.

De groenstructuur is de drager van het plan. De bestaande bomen zijn grotendeels behouden of anders nieuw aangeplant als geadopteerde boom uit de cultuur triënnale Arcadia “Bosk”. Alle paden en erfscheidingen zijn voorzien van hagen ter bevordering van biodiversiteit en de verharding is tot een minimum beperkt. Waardoor hittestress wordt voorkomen en door een geïntegreerd water infiltratie en buffer systeem het regenwater op locatie wordt geïnfiltreerd.

Zowel de woningen in de bestaande school (A+++) als de nieuwe woningen (A+++++) zijn energieneutraal. Het casco van de nieuwe woningen is eenduidig en uitgevoerd als modulaire houtskeletbouw systeem met daar binnen drie verschillende indelingen die optimaal inspelen op de stedenbouwkundige setting.

De woningen in de scholen krijgen allemaal een eigen voordeur waardoor de gebouwen een alzijdig oriëntatie krijgen. Met name het verwaarloosde maar veel gebruikte achterpad langs de noordelijk gelegen school wordt hierdoor een “voorkant” waarbij de sociale veiligheid wordt versterkt.

locatieBrandemeer 5 Leeuwarden
opdrachtHerbestemming van voormalige schoolgebouwen woningen en nieuwbouw woningen
opdrachtgeverNij Skoalle BV
adviseursSynthese Leeuwarden, DGMR, Projoule
aannemerVDM
3d visualisatieStephan Koeckhoven
ontwerp2021-2022
statusstart bouw december 2022
opleveringeind 2023