het "Vrije Veld" een verkavelingstypologie

Als alternatief voor een rijtjeswoning bedachten wij een verkavelingsprincipe met compacte vrijstaande woningen met een tuin en parkeerplaats op eigen kavel. De verkaveling is gebaseerd op een patroon van vierkante kavels met een losse setting van vrijstaande woningen met een vierkante voetprint. Door de onderling ten opzichte van elkaar verschoven woningen wordt de vrijstaande positie versterkt en ontstaan er doorzichten tot diep in het gebied. Alle kavels grenzen aan een informele route door het gebied waardoor iedere bewoner zijn auto bij zijn huis kan parkeren. Er ontstaat een wereld van extremen. De woningen hebben rondom ramen, vanuit iedere kamer overhoeks uitzicht tot diep in het gebied of eigen tuin. Door de spreiding van parkeerplaatsen tussen de woningen zijn de auto’s incidenteel zichtbaar. De tuinen zijn overhoeks, breed maar ondiep. Het groen van de tuinen en erfafscheidingen contrasteert met de massa van de compacte woningen van afwisselend 2 of 3 lagen. Voor de echte privacy hebben de woningen een dakterras.

Het “Vrije Veld”.  Een informeel wijkje met een sterke identiteit en dorps karakter.

locatiegeneriek principe
opdrachttypologische studie
opdrachtgevereigen initiatief
projectarchitectFloris Hund en Elsbeth Falk
samenwerkingWim Trieller, Raymond Deul
ontwerp2014
statusgereed