Weespertrekvaartbuurt

In de luwte van het nieuwe "bajes kwartier" worden plannen gemaakt voor de Weespertrekvaartbuurt. Nu nog een bedrijventerrein, in de toekomst een creatieve en duurzame wijk met een mix van wonen en bedrijven. Dit noordelijke blok grenst zowel aan de Weespertrekvaart als aan het groene park aan de noordzijde van het plangebied.

Het ontwerp voor dit bouwblok voorziet in een acht meter hoge plint met entrees, winkels, bedrijfjes en voorzieningen. In het hart de parkeergarage onzichtbaar vanaf de straat. Bovenop de plint ligt een groen daklandschap met gemeenschappelijke terrassen en looproutes met trappen die de verschillende maaiveldhoogten aan elkaar koppelen. De twee torens bieden een mix aan woningen. De contour van de relatief ranke torens, zijn bepaald in het stedenbouwkundig plan en bieden mogelijkheid voor woningen met meerzijdige oriĆ«ntatie en royale buitenruimtes. De gevels aan de straatzijde volgen de rooilijnen en zijn formeel, Binnen het strakke gevelraster zijn de puien op de begane grond vrij in te vullen zodat deze kunnen worden afgestemd op achterliggend gebruik. De gevels naar de binnentuin zijn juist open en informeel met afwisselend balkons en loggia's en toegangen tot de collectieve tuin.

 
locatieWeespertrekvaartbuurt, Amsterdam
opdrachtnieuwbouw, gemengd programma wonen/werken
opdrachtgeverCity Stone group, Amsterdam
3d visualisatieEevolved
ontwerp2019
statusontwerp
oppervlakteca. 7000m2 BVO