Kindercampus Zuidas  kon niet direct op zijn eindlocatie worden gebouwd. Een eerste deel werd voorlopig achter de sporthal gebouwd, zodat de kinderen er vast onderwijs en kinderopvang konden krijgen. Nadat sporthal was afgebroken en het tweede deel klaar was, kon het eerst bouwdeel 30 meter worden opgeschoven. Het gebouw werd door ons al in het ontwerp voorbereid op deze verschuiving. Zo een verschuiving van je school is natuurlijk bijzonder. Onder veel belangstelling van kinderen, ouders en jeugdjournaal is de school in de kerstvakantie verschoven. Bij de eerste schooldag moest iedereen weer naar school. Maar dan een stukje verderop. film van de verplaatsing