plannen voor De Afbramerij  gepresenteerd aan Stadsdeelcommissie van Amsterdam Noord.

Met het “overbouwen” van de Afbramerij  krijgt de monumentale maar gesloten hal extra betekenis in de nieuwe wijk. De toevoeging van horeca en woningen maakt van de gesloten zuidwand aan het nieuwe pleintje een attractieve plek met verblijfskwaliteit. Tegelijkertijd blijft de immense binnenruimte van de Afbramerij behouden en obstakelvrij. Voorlopig als “decor” voor een Hightech bedrijf voor on & offshore veiligheidstrainingen maar ook voor bijzondere functies in de toekomst.